Štampani otisak

Naziv, adresa I telefon:

Henkel Srbija d.o.o.
Bulevar Oslobođenja 383, 11040 Beograd
Tel: +381 11 207 22 00
Fax: +381 11 207 22 98

E-Mail contact:

Registrovano kao:

Društvo sa ograničenom odgovronošću