Skip to Content

Da li je Mer biorazgradiva tečnost za sudove?

Zašto Mer sadrži enzime?

Enzimi koji se nalaze na spisku sastojaka Mer proizvoda prirodnog su porekla i biorazgradivi. Ovi sastojci pomažu pri razlaganju ostataka hrane i mrlja koje se teško skidaju, a u koje spadaju:

  • Jaja
  • Džem
  • Testenina, pirinač, krompir
  • Sladoled
  • Puding

Tečnosti za sudove sa enzimima mogu lako da operu sudove uz manje ribanja, i to rade na ekološki način i na niskim temperaturama.

Još jedna velika razlika je u tome što Mer tečnosti za sudove ne sadrže grube sastojke kao što su fosfati. Fosfati se ne razlažu kao enzimi i često dospevaju u vodene tokove i zemljište, gde mogu da ugroze živa bića poput algi, riba i biljaka.

Povezani članci

  • Pratite ova bezbednosna uputstva ako nenamerno dođete u dodir sa tečnošću za sudove.

  • Tečnost za sudove pere sudove, čime nam omogućava da iznova i iznova koristimo iste sudove. Ali kako funkcioniše tečnost za sudove?

  • Saznajte kako funkcioniše tečnost za sudove!